2014. március 12., szerda

Witchcraft-Hexenkraft-Boszorkányság


Salemi emlékház

A boszorkányüldözések a keresztény Európa egyik legszégyenletesebb cselekményei közé tartoznak és persze a később kibontakozó amerikai válfaj sem elhanyagolható. Persze külön kell választanunk a sötét fantazmagóriás ördöggel háló seprűn lovagló nőket és a férfi boszorkányokat(varázsló), és a pogány(pagan) ősi gyökerekkel, főleg kelta eredetű wicca-kat és vicce-ket(utóbbi a női megfelelő az óangolból, és persze ezekből következik a "witch" mai formája. 

-A paranoi amit gyakra hitre alapoznak, már a Bibliában is megjelenik, méghozzá a Kivonulás könyvében(Exodus) 22:18 /Thou shalt not suffer a witch to live/-Ne büntessétek a boszorkányt az élettel. Hasonlóan és részletesebben ír a héber biblia 3. kötete a Leviták(Leviticus) könyve 20:27. /Férfi vagy nő kinek őrző szelleme van, vagy varázsló(mogh,magus-iráni törzs neve is), bizonyosan halálra ítélendő, kővel kövezzék őket, vérükben fuldokoljanak/. Az Exodus és a Levictus szintén a Mózesi Törvények részét képzik, amelyek az Ótestamentumban is megtalálhatóak (i.e. 6. században íródtak ismeretlen szerző által). Az exodusban lévő szó a "kashap" felelne meg a mai boszorkány kifejezésben, jelentése "suttogni" itt valószínűleg a varázsige suttogásra utal. 
Afrikában a boszorkány-doktorok még mindig működnek


- A kereszténység államvallásá való kiteljesedésének utolsó időszakában,a Hippói püspök, Szent Ágoston (354-430), idejének legnagyobb teológusa szerint, csak Isten cselekedhet a természet törvényein kívül. Meglátása szerint, se a Sátán se a boszorkányok nem képesek a mágia bármiféle megnyilvánulására, ez a "pogány vallások tévelygése", és az egyháznak nem kell különösebben foglalkoznia vele. Ágoston meglátása a középkor nagy részében kitartottak.

- 1208-ban III. Ince pápa rendelte el a dél-francia területeken terjedő Cathar-eretnekség meg törésére a hadjáratot. A carhtharok vallási nézete a dualizmusból fakadt, a jó és a rossz természetfeletti csatája szintén megjelent benne. Az egyház megpróbálta, többé kevésbé sikeresen, besározni a hitüket miszerint, a gonosz hatalmát használják és a "sátán ülepét csókolják" (szimbólikus).

-Aquinói Szent Tamás(1225-1274), mint a XIII. század legnagyobb egyházi filozófusa a következő módon vélekedett a Summa Theologia című művében: a világ telítve van gonosz és veszélyes démonokkal. Szerinte a nő és a férfi kapcsolata, kifejezetten a szexualitás terén a démonok műve hogy, a nőkön keresztül megrontsák a férfiakat, biztos sok elfojtott igény mondatta ezt vele.

-1300 tól 1450-es évekig megerősödtek a boszorkányüldözések (német területeken és Savoyában főleg). A kínzások során az eretneknek nyilvánítottak gyakran démoni paktumokról vagy szexuális perverziókról vallottak, hogy átkot szórtak szomszédaikra vagy sátánimádat, persze főleg sajnos a női lakosságból kerültek ki az áldozatok, de a másik nemet sem kímélték, inkább politikai célok miatt.(Jean D'arc máglyán való eltávolítása).

-VIII. Ince pápa kérésére a német területekről érkező másvilági történésekről szóló híreket kapott, két a területen élő friart(pápai inkvizitor szerűség) hogy, ellenőrizzék a történéseket és 1486-ban kiadják a Malleus Malleficarum-ot(a boszorkányok kalapácsa). Ugyan helytelen indokból, de elveti a régi ortodoxiákat miszerint a boszorkányok erőtlenek az isteni jelenlétben (templom,kereszt,szenteltvíz, stb.) és minden kereszténynek kötelessége üldözni a boszorkányokat! 13-szor nyomtatták újra ezt a sz.rt, szinte a törvénykezés részévé vált.

- Már az 1500-as évek elején kitört a boszorkány-hisztéria, a tömeges kivégzésekkel. A reformáció megosztotta Európát, de az új keresztény irányzatok sem voltak engedékenyebbek,sőt gyakran túlzásokba estek. A legnagyobb hullám akkor indult meg, mikor Rinaldo de Trois-Echelles (állítólagos varázsló) 1571-ben elítélésekor megvádolta IX.Károly francia király udvarát boszorkánysággal. Tovább rontotta a helyzetet Jean Bodin 1580-ban megjelent könyve "A boszorkányok démoni megszállottságáról", írásával megnyitotta a gyermekek tanuskodását az efféle ügyekben...
-1500-1660-ig több mint 80000 embert kínoztak meg és végeztek ki és 2/3 részük nő volt. A legalacsonyabb áldozatszám, Anglia és Írország területére esik 1000 és 4000, a legmagasabb 26000 a mai Németország területén.
- A skóciai boszorkány vadászatok különös kegyetlensége VI. (I.angol) János skót király egy viharos hajóút és néhány fiatal nő vallomása miatt életcéljává tette a boszorkányok kiirtását(1591-törvénybe iktatja) a legnagyobb boszorkány kivégzés az angol történelem Észak-Berwick környékén zajlott ekkoriba, 1597-től kezdve csitulnak az események.
Machbet,3 boszorkány


-Shakespeare 1606-ban vitte először színpadra a Machbetjét, belefűzve a boszorkányokat is, és a köznép mentalitását velük szemben, és nem igazán segített a változás elősegítésében. A változás csak a harmincéves háború után kezdett egész Európában csitulni. Hollandiában 1648-tól kezdve megszűntek az üldözések. 1682-ben folyt le az utolsó boszorkányper, néhány évvel később Franciaországban is, a felvilágosodás hatására. Az Atlanti-óceán másik oldalán 1692-93-ban zajlottak Salemben a nagy kivizsgálások és kivégzések.Szórványosan voltak még példák(főként az elzárt közösségekben) egészen 1840-ig.
Sajnos ezen nincs mit szépíteni, és nem csak az egyház okolható ezért, hanem az emberi hülyeség.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése