2013. június 22., szombat

Cao Mengde, a paradoxon

Cao Cao(adott neve Mengde), Qia-ban született 155-ben, ez ma Bozhou városa,Anhui járás. 
Apja Cao Song,Cao Teng eunuch mostoha fia volt, Huan császár egyik kedvence mellesleg,néhány forrás Song eredeti családnevét a Xiahou-ra vezeti vissza. Cao Cao, sosem tisztelte a szabályokat, szeretett mulatozni és vadászni, már serdülő korában jó barátja volt későbbi ellenfelének Yuan Shaonak. Egyik monda róla ebből a korból: "Cao Cao nagybátyja sosem kedvelte unokaöccsét ezért folyton panaszkodott rokonainak hogy mennyire gonosz lelkű ember lesz belőlle. Emerre Mengde rosszullétet színlelt, nagybáttja pedig apjához sietett, mire visszaértek együtt Mengde teljesen egészségesen fogadta őket, apja kérdésére ezt válaszolta: "Sosem voltam rosszul, de elvesztettem nagybátyám jóindulatát, ezért amaz megpróbált megtéveszteni". Hasonlóan érdekes mese vagy megtörtént legenda? : " Mengde egy nap meglátogatott egy Xu Shao nevű (írástudó-bölcs), Runanban, mivel úgy hallotta azonnal meglátja a tehetséget bármelyik emberben. Hosszas ostromlások után végül fogadta és így válaszolt: Remek képességű miniszter lennél békésebb időkben, de gátlástalan hős a kaotikus időkben".

20 éves korában eljött az idő hogy magisztrátust vállaljon, ő maga pedig egy alacsonyabb pozíciót választott magának, az akkori fővárosban (Luoyang) a nyugati kapu körzetparancsnoka lett. A korrupció és a feketepiac virágzott. Szigorúan vetette a szabályokat, kivételt nem ismert. Jian Shuo az egyik eunuch a kijárási tilalmat figyelmen kívül hagyta és még megvesztegetni is megpróbálta Mengdét, mire az botoztatásra ítélte, amibe belehalt, Jutalmul Dunqiu járás kormányzói székét kapta, de csupán egyetlen évig, mivel kiderült hogy családi kapcsolatban állt Song császárnővel (178-ban halt meg,boszorkányság és összeesküvés Ling császár ellen). 180 körül visszatért az udvarba mint az uralkodó egyik Tanácsadója, és támogatta az eunuchok elleni felszólalásokat.
184-ben kitört a Sárga Szallagos/turbános felkelés, a központi vezetés káoszban volt, így Cao Cao megkapta a Lovasság Parancsnoka kinevezést majd Yu megyébe küldték hogy a felkelőket leverje. Sikerei miatt Ji'nanba küldték, mint kormányzót, hogy a lázadásokat megfékezze, módszereiben s Konfucianizmust támogatta és minden szektát betiltatott. 187-körül lemondott, igaz rögtön felajánlották neki Dong tartomány magisztrátusi székét, de mégis visszavonult Pei járási otthonába,így Wang Fen is feleslegesen próbálta őt belevonni a Ling császár elleni puccsba. A sereg abszolút vezetője He Jin seregével behatolt a palotába és lemészárolta a 10 eunuchot Cao mint tanácsadó volt mellette. Béke azonban nem született, He Jin elbízta magát, miután a koronaherceget hatalomra segítette összeesküvés áldozata lett, és a félőrült Dong Zhuo vette át a főminiszteri uralmat, Cao Cao részt vett az ellenne szervezett összeesküvésben, de elbukott,mert Lu Bu (Dong fogadott fia) megzavarta mielőtt leszúrhatta volna. Dong Zhuot végül Lu Bu ölte meg(másik érdekes mese) 192-ben.
Chenliuból kiindulva megerősítette seregét, egy félreértés miatt több ezer földművest végezetett ki Xu megyébe, azt hitte a kormányzó Tao Qian megölette az apját. Az uralkodó közvetlen tanácsadója lett 196-ban rávette hogy Xuchangba helyezze át székhelyét, Xian császár teljesen tehetetlen volt, kinevezte a sereg Vezért-tábornokának és ezzel együtt Wuping "márkia" címet is birtokolta. Időközben Yuan Shao közép és észak Kína komoly részét birtokolta, Megpróbálta konszolidálni a kettőjük helyzetét, felajánlotta  Yuannak a Munkaügyi Miniszteri címet, de az sértésnek vette,mert alacsonyabb volt mint Cao-é. Yuan 100.000 fős seregével megütközött Cao-val Guandunál ahol taktikailag győzött, majd később Yuan Shao két fiát Tant és Shangot fordította egymás ellen az öröklésben.
Így nagyrészt meghódította Kína északi részét, 208-ban A Vörös sziklák csatájában megmérkőzött két nagy ellenfelével Liu Beiel és Sun Quannal akik szintén uralni akarták az egyesített országot, persze mindhárman más legitimációs indokkal, Cao vesztett, de jelentős tartalékai maradtak, és gyorsan rendezte sorait, ami egyúttal azt is jelentette hogy állóháború alakult ki ahol a három fél gyakran egymással és ellen szövetkezett. 213-ban megadatta magának a "Wei grófja" címet (Wei-régi északi állam a tavasz és ősz periódusban). 216-ban Wei királya lett. 220-ban elhalálozott és fia Cao Pi lett Wei első császára.
Cao megitélése elég kontroverz de személyiségében a törekvésen kívül sok egyéb is megtalálható, stabilizálta az amúgy is nehéz helyzetű északi gazdaságot, és a köznép nagyon megbecsülte ezért, kegyetlenkedései ellenére, magával is szigorúan bánt és a vezetőkkel szintúgy.
Cao a mesékben: 
- Cao mikor le akarta döfni Dong Zhout, az hirtelen felébredt, erre ő féltérdre ereszkedve neki ajánlotta a csodálatosan megmunkált pengét cserébe még ajándékot is kapott,persze utánna menekülnie kelett,
- Cheng Gong még első hivatali ideje után letartóztatta Cao-t mivel törvényt sértett, de egy hosszú beszélgetés után "égi jelnek véve a találkozást"  lemondott posztjáról és csatlakozott hozzá.
- A merénylet után Cao és Cheng együtt menekültek és megszálltak Lu Boshenel (Cao sokadik rokona) miközben az elment a vacsorához bevásárolni, a szolgálók éjszaka figyelmeztetés nélkül jelentek meg Cao meg paranoiás volt így lekaszabolta őket azt hitte a rokona elárulta és az egész családot legyilkolta,majd társával elhagyták a szállást, viszont találkoztak Lu Boshevel aki marasztalni akarta őket, de Cao őt is megölte, mikor társa kérdőre vonta, így felelt: "inkább árulom el a világot mint hogy a világ áruljon el engem- Ning wo fu ren,wu ren fu wo".


- Érdekes szál még Guan Yu és Cao kapcsolata. Guan, Liu Bei fogadott testvére volt és Lu Bu után, a legerősebb tábornok a harctéren. Guan egy ideig Cao fogságában volt bátyja két feleségével együtt, a fogság csak addig tartott míg hírt nem kap Xuande-ről(Liu Bei adott neve), eközben két erődítmény és 4 tábornokot szerzett Caonak, majd becsületből elengedte végül. A vörös sziklák csatája után Guan Yu volt az utolsó akadály Cao menekülése előtt(Huarong ösvényt védte), de végül régi barátságukra hivatkozott Cao-t végül elengedte. Később Guan Yu-t Wei és Wu együttesen csalták csapdába, Cao megsiratta régi barátját.

Cao sírja


A régészeti kutatások 2009-ben kiterjedve folytak Anyangnál,Henan megyében. Az eredmény egy sírkomplexum volt, amit a korabeli források alapján Cao Caoénak tulajdonítottak. A sír 800 négyzetméternyi bonyolult folyosók sorozata, és egy 38 méteres járat vezet az alsó kamrába, rengeteg kő és fém vésetet találtak szétszórva. Pan Webin régész így nyilatkozott: "Találtunk egy jáde táblát, ami utal az eltemetett személy társadalmi státuszára, és efféle ereklyék csak császári sírokra jellemzőek"
Hat indok ami megerősíti hogy valóban az ő sírjáról van szó:
- A sír átmérője elég nagy, 60 m, a koporsó és a kamra formája jellemző a Wei és Han dinasztiában eltemetettekére, Cao kérte hogy se kő,se fa ne takarja a sírt, csupán föld ez így is történt.

- Az eltemetett tárgyak, föként a portré kövek vésetei egyértelműen a Han dinasztiát idézik, aminek a végén Cao Cao is élt.

- A korabeli írásoknak megfelelő helyen találták meg a sírhelyet, Gao Lingnél temették el ami nyugatra vot Xi Menbao templomjától.

- Meghagyta hogy ékszerek nélkül temessék el, egyszerű ruhákban, ezt ebben a sírban is megerősítették, falfestmények nincsenek, mindennapi eszközökön és harci felszerelésen kívül semmi értékeset nem találtak.

- Több emléktáblára fel volt vésve a Wei Wu Wang, ebből lehet következtetni, hisz Cao a Wei Wang címmel halt meg, a fia pedig Wu Hang Di címet adta posthumus megboldogult apjának.


 - A néhány csont amit találtak megközelítőleg egy 60 és 70 közötti férfié lehetett, források szerint Cao 66 évesen halt meg.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése