2013. február 23., szombat

Luo Guanzhong: A három királyság románca(saját fordítás

2. fejezet Zhang Fei megüti a hivatalnokot,
He Jin összeesküdik az uralkodó ellen

Dong Zhuo a messzi észak-nyugati Lintaoban született, mégpedig a Nyugati Völgyben. Mint Hedong kormányzója,Dong Zhuo arrogáns és magamutogató volt,de a nap mikor Liu Beit rágalmazta,az utolsó lett volna, ha a két testvér meg nem állítja Zhang Feit.
- Emlékezz, udvari hivatalnok. –mondta, Liu Bei.- Kik vagyunk mi hogy ítéljünk s kivégezzük?
 - Egyszerűen megkeserítő ilyen megátalkodott embertől parancsokat elfogadni. Meg kéne őt ölnöm! De ti csak maradjatok,ha kívántok, én más helyet keresek magamnak. - mondta Zhang Fei.
 - Egyek vagyunk életben és halálban, egymástól el nem válunk. Mind elhagyjuk ezt a helyet. - így szólt Liu Bei, s testvérei megelégedtek.
 Így mindhárman felkerekedtek és addig vonultak míg Zhu Jun-hoz nem értek, aki szívesen fogadta segítségüket Zhang Ba ellen. Ezalatt Cao Cao csatlakozott Huangfu Songhoz, és együtt próbálták Zhanh Liant elpusztítani, nagy csata folyt Quyangnál. Zhang Ba 8000 főt irányíthatott, jól védhető helyekre vezette a lázadó csapatait. Liu Bei vezette az előőrsöket, a lázadó oldalon Zhang ba és Gao Sheng lovagolt elől. Liu Bei, Zhang Fenget küldte, hogy fogadja a kihívást. Amaz lovának teljes erejéből vágtatva, kész lándzsájával támadásba lendült. Néhány csapás után Gao Sheng leesett lováról, erre Liu Bei jelzett a főseregnek amazok pedig rohamra indultak. Zhang Ba, még mindig a lován, szétengedte haját s megragadta kardját, kántálni kezdett. Szavaira a szél üvölteni kezdett, villám csapott le az égből, a csatamezőt fekete felhők lepték el. Sok császárhű lovast és talpast sodort el a váratlan támadás. Félelem fogta el őket,Liu Bei vezette a csapatokat, de szétszóródtak majd visszavonultak. Zhu Jun és Liu Bei megoldáson törték fejüket.
 - Zhang Ba varázslatot használ,- mondta Zhu Jun,- Holnap ellenvarázst készítek majd, frissen levágott malacok és kecskék véréből.Ezt az ellenségre szórjuk egy rajtaütésben, így megtörthetjük sámáni erejüket.

 Így is történt. Guan Yu és Zhang Fei, ezer-ezer embert vettek magukhoz és megbújtak a völgyben, jól ellátva a levágott állatokkal és más mocskos dolgokkal. Másnak mikor a lázadók felvonták zászlajukat és a dobjaik is megszólaltak, Liu Bei jött elő hogy fogadja a kihívást. S mikor seregeik megütköztek, Zhang Ba varázslatba kezdett, az elemek megdühödtek és együtt csaptak le. Forgószél és felcsapó sziklák ritkították a katonákat, lovasok emelkedtek a magasba. Liu Bei hátat fordított katonáival együtt és menekülést színlelt. Üldözőik követték őket a völgybe és a rejtőző katonák a mocskot és vért rájuk öntötték. A szél lecsitult, a vihar elült, a föld nyugalomra tért a kavicsok újra a katonák lába alatt nyugvott. Zhang Ba látta hogy, mágiája kudarcot vallott így vissza vonult, de két oldalról Zhang Fei és Guan Yu meglepte, mögötte pedig Liu Bei és Zhu Jun követte. A lázadók elbuktak, s Liu Bei meglátván Zhang Ba zászlóját a varázsló fejéért indult, de csak karját érte a nyila. Sérülten ugyan de Zhang Ba elmenekült és Yangvheng városába vette be magát, Zhu Jun pedig megkezdte ostromát. Felderítőket küldtek hogy, megtudják Huangfu Song milyen helyzetben lehet:

 „ A parancsnok, Huangfu Song nagyon sikeres, Dong Zhuot csak kudarcok érték viszont. Ezért Huangfu Song vette át a helyét, udvari utasításra. Zhang Jue rögtön elesett Huangfu Song érkezésére így Zhang Lian testvére seregét is magáéhoz csatolta. Ez sem volt elég a győzelmes vezér ellen, Zhang Lian Quyangnál bevégezte. Zhang Jue koporsóját előhozták, a testét lefejezték, a fejét a fővárosba Luoyangba küldték hogy, mindenki láthassa. A köznép tömegei megadták magukat. Győzelmeiért Huangfu Songot kinevezték a „Repülő Lovasság” tábornokának ( a második legmagasabb katonai rang, a következő a Régens Marsall) továbbá Jizhou protektorává is. ( az ősi kína,legalább is a Han dinasztia alatt, kilenc régióra volt felosztva, mindegyiknek saját fővárosa volt ezek: Bingzhou,Jingzhou,Liangzhou,Qingzhou,Xuzhou,Yizhou,Youzhou,Yuzhou és további három Xizhou,Yangzhou,Yongzhou, ezen időszakban alakult meg.) Lu Zhi esete is tisztázódott, visszaállították előző rangjába. Cao Cao is előléptetésben részesült és készül átvenni a Jinanban lévő posztját.”

 Ezt hallva Zhu Jun még gyorsabb iramban folytatta Yancheng ostromát, és a lázadás elfojtását. Zhang Ba egyik tisztje, Yan Zheng, megölte vezetőjét és fejét személyesen átadva, hűséget esküdött. Így a lázadás az ország ezen felében megszűnt, Zhu Jun jelentett az udvarnak. Viszont a Sárga szalagosok még mindig nem adták fel. Három másik lázadó, Zhao Hon, Han Zhong és Sun Zhong, 30000 parasztot gyűjtött össze, ezt követte a mészárlás és rablás, Zhang Jue mestert megbosszulásáért. Az udvar a sikeres Zhu Junt rendelte ki, hogy veteránjaival semmisítsék meg a lázadókat. Rögtön Wancheng városához vonultak, ahol a lázadók tömörültek. Zhu Jun, Liu Beit és két testvérét küldte, hogy délkeletről támadják a várost. Han Zhong legjobb csapataival indult hogy, megvédje a várost. A lázadók azt hitték elveszett a város, így visszavonultak a kapuk mögé. Bevették magukat a városba, de az éhség ostromolta őket, így egy küldöttel a megadásról akartak tárgyalni, de Zhu Jun elutasította az ajánlatot. Liu Bei így szólt:

 - Hogy lehet az hogy a Han dinasztia alapítója, a Felséges Ős, Liu Bang, szívesen fogadta volna ha kegyelmét kérnék, miért kellene visszautasítani?
 - A körülmények mások,- válaszolta Zhu Jun-,azokban az időkben általános volt a káosz, az embereknek nem volt állandó uruk( a Qin dinasztia végén, káosz uralta az országot, Liu Bang pedig egy lázadó vezért volt). Tehát a megadásuk örömteli volt akkor és bátorították rá az embereket. Most viszont, hogy az országot egyesítették, a Sárga Szalagosok az egyetlen ellenállók. Így a megadásukat elfogadni nem okozna semmi jót, hogy a banditáknak gratulálni ha sikeresek és megkegyelmezni ha elbuknak, csak a rosszat segítené elő. A terved nem helyes.
 - Nem elfogadni a banditák kérést helyes lenne. Viszont a várost jól megerősítették, és kétségbeesetten fognak harcolni, a halálukig, nem hiszem hogy ellen tudnánk állni egy ilyen seregnek. Továbbá a városban sokan vannak ártatlanok is, támadjunk más szögből, biztosan menekülnek majd és elkaphatjuk őket, mivel nincs akaratuk a további harcra. – így érvelt Liu Bei.

Zhu Jun átlátta a tanácsot és követte azt. Ahogy megjósolták neki, a lázadók kirontottak, han Zhong vezetésével. Az ostromlók utánnuk vetették magukat, Han Zhong elesett, a lázadók minden irányba menekültek. A másik két vezető Zhao Hong és Sun Zhong nagyszámú erősítéssel közeledtek, mivel erősnek tűntek a birodalmi katonák visszavonultak, a lázadók új csapatai vették be magukat Wanchengbe. Zhu Jun 3 mérföldre táborozott a várostól és a támadásra készült,mikor egy lovat látott közeledni kelet felől.
A nyeregben egy tábornok ült arca széles formára, vonásai mint mint a koncentráló tigris vadászatkor, törzse mint egy medvéé. A neve Sun Jian volt, Fuchuan városának lakója, ami a régi Wu államban állt, a híres Sun Zi(tzu) leszármazottja. Mikor 16 éves volt, Sun Jian és az apja a Qiantang folyónál láttak egy kalóz csapatot, akik kiraboltak egy kereskedőt és a zsákmányt osztották szét a parton. „Elkaphatjuk ezeket apám”- majd kirántotta kardját és a partra rohant. Kiáltásaiból a kalózok azt hitték több katonai is van a közelben, így hátrahagyták az értékeket és elmenekültek. Sun Jian egy kalózt megölt, bátorságáért így ajánlották őt hivatali posztra. A helyi hivatalnokokkal közösen 1000 embert gyűjtött hogy megtörje a Xu Chang féle felkelést (önmagát a Nap császárnak titulálta) amiben 10000 lázadó vett részt. Sikeresen megölte a vezetőket, és Xu Chang fiát Xu Hao-t is, így megkapta Zang Min protektorátusát, majd később Yandu, Xuyi és Xiapi vezetését is. A Sárga Szalagos felkelés kezdetekor Sun Jian, gyermekkori barátaival és kereskedők segítségével, kb. 1500 veterán katonával vonult a lázadók ellen, így most Zhu Jun segítségére sietett.

Zhu Jun szívesen fogadta és Wancheng déli kapujához küldte, az északi és a nyugati kapu is folyamatosan támadás alatt állt, a keleti kapu pedig menekülésre volt szabadon hagyva. Sun Jian mászta meg elsőként a falat és több mint 20 lázadót kaszabolt le saját kardjával. A lázadók menekülésre fogták de Zhao Hong Sun Jian felé lovagolt, lándzsával szúrásra készen. Sun Jian a falról leugorva ellökte a lándzsát és lelökte lováról, majd ő maga ülte meg a lovat és a meglepett Zhao Hongot megölte. A lázadók észak felé menekültek, Liu Beiel találkozva nem kívántak harcolni így szétszéledtek, így ő íját felhúzva megölte a vezetőjüket Sun Zhongot, aki a földre bukott. A fősereg Zhu Jun vezetésével nagy mészárlást tartott, míg a lázadók meg nem adták magukat, így lett béke Nanyang tíz járásában. Zhu Jun visszatért a fővárosba,Louyangba, és kinevezték a Repülő Lovasság tábornokának és megkapta Henan kormányzóságának. Nem feledte azonban azokat akik a győzelemhez segítették. Ugyan jelentette az udvarnak Liu Bei és Sun Jian eredményeit, az utóbbi befolyásos barátainak hála, kis idő múlva Changsa Parancsnoka lett. Liu Bei, hiába Zhu Jun szavainak, nem kapott hivatalt, elszomorítva a három testvért. Egy nap Liu Bei a fővárosban sétált, és találkozott egy udvari hivatalnokkal, Zhang Junnal. Elmondta neki kinek is tett szolgálatot, amaz pedig meglepődve hallgatta szavait, másnap rögtön a Császár elé járult.
 - A Sárga Szalagosok azért lázadtak fel mert az eunuchok hivatalokat árultak és sötét ügyletekbe keveredtek, barátaikat jutalmazták és csak ellenfeleiket büntették. Ez vezetett a lázadáshoz. Így helyes lenne ha a 10 eunuchot megölnék és a fejüket nyilvánosan kiállítani, elítélve őket a birodalom elleni gonoszságuk miatt, megjutalmazzuk azt ki megérdemli. Így az ország megint megtisztul. Az eunuchok hevesen ellenezték ezt, és azt állították hogy Zhang Jun megrágalmazta a császárt, erre az kidobatta a palotából.

Mégis, az eunuchok tanácskozást tartottak és az egyik így szólt: „Biztosan elfelejtettünk valakinek hivatalt ajándékozni, aki szolgálatot teljesített a lázadók ellen.” Így végignézték a listákat azokról a jelentéktelen személyekről akik ajánlást kaptak. Köztük volt Liu Bei. Neki adták Anxi járás magisztrátusi címét. Miután feloszlatta seregét és katonái hazatértek, kivéve két tucatot közülük akik a három testvért Anxiba kísérték. Hamar megreformálták a járás hivatali rendszerét és adminisztrációját, bölcs vezetője lett a népnek Liu Bei, egy hónap telt el törvénysértés nélkül. A három testvér békében élt, egy asztalnál ettek egy szobában aludtak, de mikor Liu Bei vendéget fogadott vagy nyilvánosan lépett fel Guan Yu és Zhang Fei elhatárolódtak tőle. Négy hónappal érkezésük után, általános törvény került beiktatásra, mégpedig, a civil hivatalt tartó katonai hivatalnokok számát le kell csökkenteni. A vizsgálat Anxiba is elért. Liu Bei fogadta a vizsgáló tisztet, név szerint Du Biaot. Liu Bei hiába bánt vele tisztességgel, amaz még lováról sem szállt le útközben. Ettől Guan Yu és Zhang Fei rendkívül feldühödött. Miután megérkeztek a magisztrátusi szállásra, helyet foglalt, és így Liu Beinek állnia kellett.

 - Magisztrátus, mi a származásának eredete?
 - Zhogshan hercegének,Shengnek, vagyok leszármazottja. Az első harcom óta a Sárga Szalagosok ellen Zhou járásban, legalább 30 csatában voltam, ahol nagy elismerésre tettem szert, jutalmam ez a hivatal volt. – így felelt Liu Bei.
 - Hazudtál származásodról és a kinevezésed a hivatalról is hamis! – ordította az ellenőr. – Most rendelte el az udvar, a magadfajta alacsony rendű, korrupt hivatalnokok eltávolítását.
 Liu Bei motyogott valamit és visszavonult. Mikor visszatért a magisztrátusba, tanácskozott a titkáraival, azok így szóltak: „Ez a kétszínű hozzá állás, az ellenőr biztosan azt akarja hogy megvesztegessék”. Liu Bei pedig: „Soha nem használtam rosszra a nép egyetlen érméjét sem, így hogyan tudnám megvesztegetni?”
Másnap az ellenőr kirendelte a kisebb hivatalok vezetőit, és kényszerítette őket, hogy tanúsítsák Liu Bei elnyomását a lakosság felé. Liu Bei hiába akart felszólalni a vádak ellen a kapuőrök nem engedték be. Erre Zhang Fei az egész napot ivással töltötte, de túlzásba vitte a bort. A lováért hivatott és az ellenőr szállására indult. A kapuhoz érve, egy kisebb tömeget látott, a legtöbben idősebb férfiak voltak, és szörnyen jajveszékeltek. Kérdésére hogy, miért így válaszoltak:
- Az ellenőr, rákényszerítette a többi hivatalnokot hogy, hamisan tanúskodjanak a nemes Liu Bei ellen. Azért jöttünk ide,hogy kegyelemért könyörögjünk számára, de nem engedtek be,sőt a kapuőrök meg is vertek minket. Ez rettentően feldühítette a még részeg Zhang Feit.
Szemei nagyra nyíltak, míg szabályos körök nem lettek, összecsattantak fogai és a lovára ugrott. Átverekedte magát a főkapun és a hátsó lakosztályoknál megtalálta az ellenőrt, Du Biaot, a lábainál megkötözve feküdtek a hivatalnokok.
 - A nép zsarnoka,rabló! – ordította Zhang Fei. – Tudod ki vagyok én?. De mielőtt az ellenőr bármit mondhatott volna, Zhang Fei megragadta a hajánál fogva és kirángatta az udvarra, ott egy póznához kötötte, jó szorosan. Az udvar közepén álló tölgyfáról egy vastag ágat tépett le és azzal kezdte, míg az darabokra nem tört. Liu Bei egymagában ült és a bánat vett rajta erőt, mikor kiáltozást hallott ajtaja előtt. A járókelők egyike elmondta neki, hogy Zhang Fei tábornok valakit megkötözött és félholtra verte. Odasietett a helyszínre, és meglátta a szerencsétlen áldozatot, majd Zhang Feit kérdezte miért tette ezt. - Ha nem verjük ezt a fajta megátalkodott embert míg élet van benne,mire számíthatunk később?
 - Nemes úr, kérlek ments meg! – kérlelte az ellenőr, Liu Beit.
 Mivel Liu Bei mindig kedves és nagylelkű volt, ez most is előtűnt, ezért kérte testvérét eressze el a gonosz hivatalnokot, had menjen szabadon dolgára, majd Guan Yu így szólt: - Bátyám, miután nagyszerű szolgálatodért ilyen alacsony rangot kaptál és még itt is tiszteletlenül bánnak veled. Azt mondom öljük meg ezt az embert, mivel egy tövisbokor nem való a főnixnek. Térjünk haza míg nem találunk ki egy nagyobb tervet. - Ha hírét veszem hogy, szenvedést okozol a népnek, biztos lehetsz benne nem kíméllek meg. Most viszont szabad vagy, visszaadom a hivatali pecsétedet. Elmegyünk. – Liu Bei a nyakába akasztotta a pecsétet és testvéreivel elhagyták a várost. Az ellenőr Dingzhou kormányzójához ment panaszt tenni, amaz pedig parancsba adta a testvérek elfogatását, de Liu Bei,Guan Yu és Zhang Fei, Liu Hu-nál kerestek menedéket aki Daizhou kormányzója volt, és szívesen látta őt származása miatt.

 Ez időben a 10 Általános Bizalmas mindent a kezében tartott, halálra ítélték azokat akik nem álltak melléjük. Minden hivatalnoktól aki segített legyőzni a lázadókat, ajándékokat vártak, aki nem teljesítette ezt az eltávolították posztjáról. A birodalmi parancsnokok, Huangfu Song és Zhu Ju is áldozatul estek az intrikáknak, elvesztették hivatalukat, míg az eunuchok a legmagasabb kitüntetéseket kapták. 13 eunuch kapott címeket, Zhao Zhong és Zhang Rang pedig a Repülő Lovasság Tábornoka címet kapták, és a legtöbb termőföldet birtokolták a főváros körül. A kormányzat egyre rosszabb és tehetetlenebb lett. Felkelés tört ki Changsaban, Ou Xing vezetésével, és Yuyangban Zhang Ju és Zhang Chun vezetésével, de a 10 eunuch mindent leverte. Egy nap mikor a Császár lakomázott az egyik kertjében a Tizekkel, az udvari tanácsos Liu Tao jelent meg nagy aggodalmak közepette. A császár kérdésére így felelt:

 - Felség, hogyan lakomázhatsz itt miközben a birodalom a végét járja?
 - Minden rendben van. – mondta a Császár -, mi baj lehetne?
- Rablók áradata fosztogatja a városokat és mindez a 10 eunuch hibája, akik hivatalokat adnak el, bántalmazzák a lakosságot, elnyomják a hűséges hivatalnokokat és megtévesztik a feletteseiket. Minden nemes és büszke ember elhagyta a hivatalát és otthonába tért vissza, ott építi helyzetét és őrzi értékeit. Több területi hivatalnok többet akar egyszerű kinevezéseknél. A központi tekintély aláásatik a helyi érdekek által. A szerencsétlenség előttünk van!
 Az eunuchok félredobták kalapjukat és a császár lába elé vetették magukat. Majd így szóltak:
- Ha Liu Tao miniszter elítél minket, veszélyben vagyunk. Kérjük felségedet kímélje meg az életünket és engedjen visszatérni birtokainkra. Felajánljuk értékeinket hogy, fedezzük a katonai kiadásokat. – majd sírni kezdtek.
 - Neked is vannak szolgáid, az enyémekkel mért nem tudsz kíméletes lenni?! – intett az őröknek hogy, végezzék ki Liu Taot.
- A halálom semmit sem számít. A szánalom a négy évszázados Han dinasztiáé, ami most darabokra hullik. – hangzott a kiáltás a külső udvarról.
Az őrök elhurcolták, és már éppen hajtották is volna végre a Császár parancsát, mikor egy miniszter megállította őket, „ Ne sújtsatok le, míg nem beszéltem a Császárral!”. A belügyek minisztere volt Chen Dan. A Császárhoz sietett és így szólt:
- Mit követett el Liu Tao tanácsos hogy, kivégzésre szánják?
- Megvádolta a szolgáimat és megsértett engem.
- Mindenki a birodalomban, megenné az eunuchok húsát ha tehetné,mégis,Felség, úgy tiszteled őket mintha a szülei lennének. Semmi nagyságuk nincs, ők kreált nemesek. Továbbá Feng Xu összejátszott a Sárga Szalagosokkal. Ha felséged nem látja meg, összeomlik az állam!”
 - Nem volt bizonyíték Feng Xu ellen. –mondta a Császár-. Tehát szerinted a 10 eunuch közül egy sem megbízható?
 Chen Dan egyre csak a fejét verte a földhöz, nem szólt semmit.
A Császár elvesztette türelmét és elrendelte hogy távolítsák el hivatalából és zárják börtönbe Liu Taoval együtt. Aznap éjszaka mindkettőjüket megölték a börtönben. Majd egy hamisított levelet küldtek Sun Jiannak, amiben kinevezték Changsha kormányzójának, és utasították hogy verjék Ou Xing felkelését. Kevesebb mint két hónap múlva, Sun Jian a békéről informálta az udvart, ezért megkapta a „Wucheng ura címet” .
Továbbá, Liu Yut nevezték ki Youzhou birodalmi protektorává, hogy Yuyangba vonuljon és folytsa el Zhang Ju és Zhang Chun felkelését. Liu Hu, Daizhou kormányzója, Liu Beit ajánlotta Liu Yunak, aki szívesen látta őt és parancsnoki rangot adott neki. Liu Bei megtörte a lázadók lelkesedését, Zhang Chun, így is kegyetlen volt, az alsóbb vezetők összefogtak és fejét átadták Liu Beinek. A másik vezető Zhang Ju látta hogy, minden elveszett és öngyilkos lett. Yuyang teljesen megtisztult a lázadóktól, Liu Bei cselekedeteit jelentették az udvarnak és teljes megbocsátást kapott a birodalmi ellenőr megsértéséért, majd Helyettes Magisztrátusa lett Xiaminak és Gaotang Irányító Parancsnoka is egyben. Gongsun Zan dicséretének hála, Liu Beit kinevezték Pingyuan magisztrátusává. Liu Yu is előléptetésben részesült és Főparancsnoki tisztséget kapott. A Központi Stabilitás 6. évének nyarán(189-ben), Ling császár súlyosan megbetegedett, és He Jint hívta magához a palotába.
He Jin egy gazdag hentes családból származott, de a nővére császári ágyas lett, majd világra hozta a császár fiát Liu Biant. Ezután vált He Császárnővé, és He Jin pedig Régens Marsall lett. A császár viszont szerelmes is volt egy szépséges lányba, Wang úrhölgybe, és tőle is született egy fia, Liu Xian. He császárnő irígységből megmérgezte Wang úrhölgyet, a gyermekét Dong császárnőhöz adták, aki Ling Császár fia volt. Dong úrhölgy Liu Chang felesége volt,aki pedig Jiedu ura volt. Ahogy telt az idő, Huan császárnak nem volt saját fia, így örökbe fogadta Liu Chang fiát, aki Ling császárként követte őt. Trónra kerülése után Ling császár a palotába hozatta anyját és tiszteletből megkapta a „Dowager császárné” címet. Dong császárné mindig is igyekezett rábeszélni fiát hogy Liu Xiant nevezze ki utódja ként. A Császár szerette anyját ezért teljesíteni akarta kérését. Mikor élete közeledett élete vége, az egyik eunuch Jian Shuo így szólt a Császárhoz: „Ha Liu Xian örökölné a trónt, He Jint meg kell ölni nehogy tegyen ellene valamit.” A császár is belátta ezt. Kinevezte Jian Shuot a Nyugati Kapu nyolc seregének élére, hogy derítse ki, Liu Bian támogatóinak kilétét.
Majd a palotába hívta He Jint. De a Tiltott Város kapujánál, máris figyelmeztették a veszély, Pan Yi parancsnok így szólt: „Ez egy csapda lehet Jian Shuotól,hogy elpusztítson téged!” He Jin visszavonult a szállására és rengeteg minisztert hívott oldalára, hogy átgondolják a tervet amivel végezhetnek az eunuchokkal. Egy férfi szólalt meg a gyűlésen:
 - Az eunuchok befolyása másfél évszázadra terjed vissza, Chong és Zhi császárok idejére. Úgy terjedt el mint egy rosszindulatú gaz,minden irányba. Hogy is remélhetnénk, hogy elpusztíthatjuk? Mindenek felett, tartsuk titokban a tervet, vagy klánjainkat ki fogják írtani. He Jin a felszólalót nézte, aki nem volt más mint Cao Cao, a Katonai Szabványok minisztere. He Jin dühösen felkiáltott a hallottak miatt:
 - Mit is tudhat egy ilyen alsóbbrendű ember a kormányzat útjairól?
Majd Pan Yin emelte fel hangját:
 - A Császár nincs többé. Az eunuchok eldöntötték hogy, eltitkolják a halálát, és egy hamis levéllel a palotába csalják a Régens Marsallt, hogy megoldják az utódlást. – ahogy befejezte mondandóját parancs érkezett a palotából amiben, He Jint szólítják fel hogy, jelenjen meg a császár előtt.
 - A pillanat legfontosabb feladata, a törvényes örökös trónra ültetése. –mondta Cao Cao.- Az árulókkal utána is foglalkozhatunk.
 - Ki mer csatlakozni hozzám és támogatni a törvényes örököst, Bian herceget? –kérdezte He Jin.
 - Adj nekem ötezer veteránt, és betörök a palotába, majd a trónra ültetem az igazi örököst, és leszámolok az eunuchokkal, tisztára söpröm a kormányzatot is! A béke eljön a birodalomba. A nagy szavakat Yuan Shao mondta ki, az előző Belügyi Minisziter, Yuan Feng fia és a Birodalmi Őr Yuan Wei unokaöccse. Yuan Shao a Birodalmi Parancsnok tisztségét birtokolta. He Jin összegyűjtötte az ötezer birodalmi őrt. Yuan Shao felvette páncélját és a parancsnokságot. He Jin, támogatva He Yong,Xun You,Zheng Tai és még 30 másik miniszter és magas rangú hivatallal együtt a palotába mentek. A nagyteremben ott feküdt a császár koporsója. Kisebb ceremónia közepette Liu Biant helyezték a trónra, majd mindannyian meghajoltak az új császár előtt, Yuan Shao pedig Jian Shuo letartóztatására indult. Félelmében bujkálni próbált, de Guo Sheng a 10 Eunuch egyike, rálelt és megölte. Az őrség, Jian Shuo parancsnoksága alatt megadta magát.
 - A bandáik feloszlottak. Most a legkedvezőbb az idő hogy, megöljük az összes eunuchot! – mondta Yuan Shao. Zhang Rang és a többi eunuch kiszagolta a veszélyt és He császárnőhöz futottak, így könyörögtek:
„ A felbujtója a tervnek amiben testvéred sérült volna, Jian Shou volt, csak ő és senki más. Most a Régens Marsall, Yuan Shao tanácsára mindenkit le akarsz mészárolni közölünk. A kegyedért könyörgünk, Felség!”
- Ne féljetek. – mondta He császárnő, kinek fia most lett császár,majd testvéréért küldetett.
- Én megvédelek titeket. Testvérem, te és én nem vagyunk nemesi származásúak, a szerencsénket az eunuchoknak köszönhetjük. A félrevezetett Jian Shou meghalt, és tényleg szükséges mindegyiküket megölni, ahogy Yuan Shao tanácsolta?
 He Jin teljesítette kívánságát, és elmagyarázta azt társainak is:
- A valódi bűnös,Jian Shout, elérte a végzete és a klánját is megbüntetem majd,de nem szükséges mindegyiküket kivégezni.
 - Pusztítsd el mind, a gyökeret és az ágat is,- kiáltotta Yuan Shao,- vagy ők okozzák vesztedet.
 - Döntöttem, ne mondj semmit.
Néhány nap múlva, He Jin lett, a Fő titkár az udvarban, és a mellette állóak magas hivatalokat kaptak. Most Dong császárnő hívta Zhang Rangot és a többi eunuchot. és így szólt:
- Én voltam az, aki előtérbe hoztam He Jin nővérét. Ma pedig a fia üla trónon, a hivatalnokok a barátai, a befolyása hatalmas. Mit tehetnénk?
 - Felség, az állami befolyását kéne használni a fátyol mögül, intézze el hogy, a késői császár fia Liu Xian hercegi rangot kapjon, és bátyádnak a Birodalmi Nagybácsinak Dong Chongnak adass magas rangot és állítasd a katonaság élére valamint használj minket. Ez megteszi.”- válaszolta Zhang Rang. Dong császárnő beleegyezett.
Másnap ülést hívott össze és javaslatára Liu Xiant, Chenliu hercegévé választották, Dong Chongot pedig a Repülő Lovasság tábornokává. Engedélyezte hogy, az eunuchok ismét részt vegyenek az állami ügyek intézésében. Mikor He császárnő meghallotta ezeket a lépéseket, lakomát készítetett estére és meghívta Dong császárnőt. A lakoma közepén mikor már mindenki felmelegedett a bortól, He császárnő egy csésze bort nyújtott vendégének és így szólt:
 - Nem illő dolog, hogy egymásnak esünk az állami ügyek miatt. A Han dinasztia kezdetén, mikor Lu császárnő tette rá a kezét a kormányzatra, egész klánját kivégeztették. Nekünk nem kell belefolynunk az ilyen ügyekbe, ez az állami hivatalnokok dolga. Ez az országnak is előnyére válna, bízom benne hogy, bölcsen cselekszel. - Te mérgezted meg Wang úrhölgyet, irigységből. És most arra a tényre építesz hogy, a fiad a trónon ül és a testvéred erős, ezért beszélsz ilyen vad dolgokról. Meg fogom parancsolni hogy, fejeztessék le a testvéred, egyszerűen elintézhető csak egy kézmozdulatomba kerül. –mondta Dong császárné dühösen. - Igyekeztelek meggyőzni, ésszerű szavakkal. Miért lettél dühös? – kérdezte egykedvűen.
 - Te senkiházi hentes lánya, mit tudsz te a hivatalokról?
 A vita kezdett elhevesedni. Az eunuchok rávették a hölgyeket hogy, vonuljanak vissza. Aznap éjszaka, He császárné, a palotába hívta testvérét, és elmondta mi is történt, amaz pedig tanácskozni ment az állami hivatalnokokkal. Másnap reggel udvari gyűlést tartottak, így hangzott a határozat:
„ Dong császárné csupán mostoha anyja Liu Xiannak, Chenliu hercegének, így nem jogosult a palotában való életre, így vissza kell térnie az eredeti otthonába Hejianba, azonnal indulnia kell.”
 Ezalatt küldöncökkel kisérték el Dong császárnőt, Dong Chongot megfosztották a hivatali pecsétjétől, és mivel tudta hogy, ez már a vég öngyilkos lett. Az eunuchok, miután elvesztették támogatójukat, Zhang Rang és Duan Gui ötletére, He Jin fiatalabb testvérét, He Miaot és anyját Wuyang úrhölgyet igyekeztek megnyerni, ajándékokkal, így rajtuk keresztül He császárnőt sikerüljön megnyerni. Így ismét megnyerték az udvar bizalmát. Hat hónappal később, He Jin küldönce titokban megmérgezte Dong császárnőt. A maradványait a Wen katakombákban(hivatalnokok és császári családok temetkezési helye) temették el. He Jin betegséget színlelt így, nem jelent meg a temetésen. Yuan Shao parancsnok egy nap meglátogatta He Jint, és így szólt:
- Az a két eunuch, Zhang Rang és Duan Gui, azt terjesztik a palotán kívül hogy, te okoztad a késői császárnő halálát, és a trónt akarod megszerezni, ez egy ok lehetne hogy,megsemmisítsd őket. Ezúttal ne kíméld meg őket, vagy úgy végzed mint Dou Wu és Chen Fan akik az előző uralkodó idején elszalasztották esélyüket,mert a titok kiderült és az életükkel füzettek. Most hogy, te és testvéred birtokoljátok a katoni pozíciók nagy részét, az eunuchok pusztulása, egyszerű lenne, az ég küldte lehetőség ez. Ne halaszd tovább!
 - Had gondoljam át. – válaszolta He Jin.
He Jin szolgái kihallgatták a beszélgetést és értesítették az áldozatokat, akik további ajándékokat küldtek a fiatal He Miaonak. Ezektől megrészegülve, nővéréhez, He császárnőhöz ment, és ezt mondta: „A tábornok támogatja az új Császárt, mégse mutat tiszteletet és kegyelmet, mindig mészárlásra gondol. Ha megöli az eunuchokat,ok nélkül, lázadást szíthat.” Később He Jin is meglátogatta, és közölte vele hogy az eunuchok halálát kívánja. De testvére így szólt:
 - Azok a hivatalnokok akik a palota ügyeit intézik öreg szolgák. Ha ezeket megölnénk, a gazdájuk halála után, tiszteletlenek lennénk a dinasztia szelleme felé. He Jin elméjében vihar dúlt, néhány szó után távozott,majd Yuan Shao szólította meg a gyűlésen:
 - Nos, hogy döntött?
- Nem járul hozzá. Mit tehetnénk?
- Hívd össze a sereget és öld meg őket. Ne is figyelj a véleményére!
- Remek terv.- mondta He Jin, majd parancsokat adott a főváros körüli katonáknak, de Chen Lin titkár így szólt:
„ Csukott szemmel elvenni valamit nevetségessé tehet”- így szól a közmondás. Ha ilyen kis ügyben nem tudod megtartani kívánságod, hogyan akarod a nagyobbakban? Most hogy, a Császár erénye és a hadsereg is a kezedben van, nem olyan vagy mint a lappangó tigris és a süvöltő sárkány? Úgy tehetsz ahogy jónak látod, ilyen erő mellett gyors győzelmet vívhatsz ki az eunuchok felett. Lényegében, használhatod az erőd és megsemmisítheted ellenségeidet, és a birodalom melletted áll majd. Viszont ha a városba hívod a seregeket, rengeteg kiváló harcos lesz egyetlen helyen, mind külön ambíciókkal, miért fordítsuk ezt a fegyvert magunk ellen? Csak bukás lehet ennek következménye.
 - Ez csak egy könyv-kukac látásmódja lehet. - mondta mosolyogva He Jin.
- Ezt az ügyet megoldani egyszerű, akár valakinek a kezét elfordítani a másik irányba! Minek ez a sok beszéd?- ki megszólalt Cao Cao volt.

S visszahívná a vásott embereket a hercege oldaláról
Így bölcsességüket megtalálod az állam embereinek oldalán is.

Hogy mit mond majd Cao Cao, kiderül a következő fejezetből.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése