2013. február 21., csütörtök

A Mongol birodalom, Dzsingisz kán halála után I.

Dzsingisz kán halála előtt(1227. augusztusa) már felosztotta birodalmát négy fia között, tehát négy uluszról (pre-mongol-türk szó,területet-országot jelent) beszélhetünk, amelyek viszonylag függetlenek voltak a központi hatalomtól, szóval a dzsingiszida utódok helytartó státusszal rendelkeztek.

Dzsocsi, legidősebb fia, bizonytalan származása miatt( anyja, Börte, terhesen tért vissza férjéhez...) a központi területtől távolabb eső terültet kapott, pontosan az Irtistől nyugatra fekvő területeket (Észak-Hváremzet és fővárosát Urgencset, a Szir és Amu-darja alsó folyását majd hozzácsatolta a kipcsak pusztákat a Kaszpi-tengeren túl is). 1222.-ben Urgencs bevétele volt az utolsó hadjárat amiben apjával együtt dolgozott, ismeretlen okok miatt, megromlott a kettejük kapcsolata. Dzsocsi 1227. februárjában meghalt.
A kán második fia Chagatai(1226-1241) volt, őt a kurultáj (kb. összbirodalmi gyűlés) bízta meg,hogy a Yassat(Dzsaszag) minden alattvalóval tartassa be, területei a Balhas-tótól délkeletre eső területek és a Csu és Talasz völgy sztyeppéit is majd 1260-tól a régi ujgur kaganátust is.
A harmadik fiú Ögödei(1186-1241), a Balhas-tótól északkeletre eső területeket kapta, ami magába foglalta Nyugat-Mongóliát. A legfiatalabb fiú Tolujotcsigin(1192-1232), a szokás szerint az apai szállásterületet kapta és onnan kormányozta a Tola,Orhon,Kerülen sztyeppéket irányított,megkapta még az "otcsigin" jelzőt ami a "tűz őrzőjét" jelentette (apai szállás tovább öröklődik).1228-ban a Kerülen partján megtartották a kán választást, és Dzsingisz akaratának megfelelően, harmadik fiát Ögödejt választották. A Mongolok Titkos Története alapján megrögzött alkoholista volt és alkalmatlan apja pozíciójának betöltésére. Megválasztása után hozzálátott az alávetett népek és szomszédok helyes, "mongol barát" útra való visszatérítésére. Jó pár fő csapásvonalon is vezetett hadat,helyette inkább apja közeli barátai és hadvezérei pl. Toluj és Szübotej irányította a seregeket.Főbb irányok:

-1231-32.-ben a Jurchen(dzsürcsi) "birodalmat" támadta ez nagyjából a mai Manchuria teljes része és még néhány észak kínai tartományt jelentett. Elestükkel a Csin-dinasztia is elbukott. 1235-ben a Kurultájon, további terveit jelentette be Kína irányába, mégpedig a közép és dél Kínát uraló Song dinasztia ellen. 1236-tól kezdve egészen 1279-ig eltartott, így Kínában a mongol Yuan dinasztia került hatalomra 1368-ban, sőt Korea is a mongol birodalom irányítása alá került.
-Dzselal ad-Dín, Mohamed törvényes örököse, a Hvárezmi birodalom bukása után(1221) Indiába menekült és ott delhi szultánja Iltutmis segítségét kérte. 1223-ban visszatért Afganisztán földjére, majd a nyugat Irán területén lévő szeldzsuk helytartók jó részével elismertette magát, mint Mohamed utódja. Ögödei, nem nézte jó szemmel  a herceg restaurációs kísérletét, különösen haragos lett mikor 1224-ben Azerbajdzsánt és 1225-ben Grúziát is elfoglalta, Turkesztánt is fenyegette(keleti része,mongol befolyás alatt volt). 1231-ben Csormakan 30000 katonájával legyőzte Dzselal ad-Dint, akit menekülés közben egy kurt paraszt kapott el. A térképen látszik hogy új mongol területi egység jött létre Irán központi területtel.


-1235-ben Ögödei, Batut(1207-1255, Dzsocsi második fia) bízta meg a nyugati hadjárattal, célja hogy a nyugati partig jussanak el. 1236-ban a bolgárokra csaptak le, 1237-ben a Kipcsak kánokat hódoltatták, 1238-ban a Volga menti kunokat győzték le(Kalka folyó mellett), Kötön kun fejedelem hiába hívta Misztyiszlav orosz fejedelmet segítségül, a kunok egy része IV. Béla(1206-1270,1235-től király,kun térítésekben is részt vett) magyar király oltalmát kereste, fejedelmükkel együtt. 1239.-40-ben a dél-orosz területek mongol fennhatóság alá kerültek (első célpontjuk a rjazanyi fejedelemség volt, majd 1240-ben Kijevet is lerombolták. Az orosz fejedelemségek többsége kénytelen volt felvállalni a mongol hűbért,a fejedelmek a kántól kapták hatalmi jelvényüket). 1240-41-42 Lengyelország,Halics és Magyarország volt a porondon, komolyabb ellenállásra egyik sem volt képes, de komoly tapasztalatokat szereztek, a későbbi védekezésre.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése