2012. október 26., péntek

Luo Guanzhong: A három királyság románca


1.       Fejezet:  A három hős testvéri köteléket fogad a barack kertben, Egyetlen győzelem összezúzza a lázadókat a csatamezőn

Birtokok az ég alatt,hosszú széthúzás után egyesülni vágynak,hosszú egység után széthúzni vágynak. A régmúlt óta így zajlik ez. Mikor a Zhou dinasztia meggyengült, hat önálló királyság emelkedett fel,harcolva egyik a másikkal,míg a Qin dinasztia felülkerekedett és megszállta a birodalmat. De amint Qin sorsa beteljesült két királyság is megszületett az uralkodásért.
A 14 Han uralkodása Liu Bang-al kezdődött a Felséges Őssel,ki legyőzött egy fehér kígyót ami csak a felkelés zászlaját állította fel,minek vége csak a teljes birodalom Han kézbe kerülésével ért véget( i.e. 202). Ez a hatalmas örökség sikeresen járt végig a Han uralkodók útján 200 éven át, egészen Wang Mang lázadásáig,de hamar Liu Xiu a késői Han uralkodó visszaállította dinasztiáját így a Han császárok még kétszáz évig folytatták uralmukat egészen Xian császár napjaiig amikben már jelen volt a birodalom vége és a három részre szakadás kezdetét vette. De a félrekormányzás két elődjének is köszönhető,Xian és Huan császárok kik a Sárkány Trónt ülték a második század közepén. Huan császár nem adta figyelmét értékes emebereknek udvarában,minden bizalmát a palotában élő eunuchoknak adta. Így élt majd halt,jogarát Ling császárra hagyva kinek tanácsadói Dou Wu a kormányzó marsall és a birodalmi őrség vezetője Chen Fan voltak. Ők ketten megundorodván az eunuchok ügyeitől,terveket szőttek a kegyetlen eunuchok ellen. A az összeesküvés kiszivárgott,mivel Cao Jie a fő eunuch számos füllel rendelkezett,a két összesküvőt kivégeztették így még nagyobb előnyhöz juttatja az eunuchokat. A Megteremtett Nyugalom 168. évére esett az a bizonyos nap amely a negyedik holdhónapban volt és épp a Hold is teljesen ragyogott. Ennek a napnak az éjszakáján látogatott Ling császát az Erény Csarnokába. Trónjához közeledve hatalmas vihar kerekedett,alapjaiban rázva meg a palotát,a császár rettegve figyelte amint egy fekete kígyó tekeredett a trónusára,éjfélig ott tanyázva. Más jelek is voltak,két év múlva a Louyangban lévő fővárost rázta meg földrengés,a őartot hatalmas hullám pusztította sokakat megölve. A hatodik hónap újholdján egy szürkés-sűrű felhő ereszkedett le az Erény Csarnokába míg az előtte lévő hónapban szivárvány tündökölt a Sárkánypalota felett ezenkívül a Yuan hegység egy része és leomlott. Ilyenek voltak a különböző jelek,Ling császárt bizony mélyen megérintették mivel az ég elégedetlenségének vélte,így minisztereitől kért magyarázatot. Az udvari tanácsos Cai Yong így fogalmazta meg: „Hulló szivárványok,a tyúkok nemének változása a császárnék és az eunuchok közötti ellentétekre utal” A császár mély sóhajok közepette olvasta a magyarázatot, Cao Jie a fő eunuch megtudva ezt társaival együtt rávette a császárt hogy Cai Yong-ot száműzzék vidéki házába,ezzel a győzelemmel csak még önhittebbek lettek az eunuchok. Tíz közülük kik kiemelkedtek gonoszságukba és társak voltak hitvány cselekedetekben,szövetséget kötöttek a Tíz Bizalmas Személy név alatt: Zhang Rang,Zhao Zhong,Cheng Kuang,Duan Gui,Feng Xu,Guo Sheng,Hou Lan,Jian Shou,Cao Jie,Xia Yun. Közülük Zhang Rnag olyan befolyást tudott gyakorolni a császárra hogy az uralkodó még „Tanító Apának is nevezte” A korrupció a hivatalok szintjén rosszról borzasztóra fordult,míg az ország készen nem állt a lázadásra.

Ebben az időben,Julu tartományában volt egy bizonyos Zhang család,ebben a családban három testvér született, Zhang Jue,Zhang Ba és Zhang Lian. Zhang Jue elkötelezett híve lett a gyógyításnak bár nem szerzett vizsgát. Egyik nap az erdőben barangolva, Zhang Jue egy tiszteletreméltó öreg úrral találkozott,kinek rendkívül nagy és fénylő ékkőszerű szemei voltak kezében egy tölgyfa bot. Az öregember magával hívta Zhang Jue-t egy barlangba és ott átadott neki három fejezetet a Mennyei Könyvből. „Ez a könyv” mondta az öreg „a Békéhez szükséges eszközk művészete. Ezekkel a fejezetteknek a segítségével megválthatod a világot és megmentheted az emberiséget,de céltudatosnak kell lenned,mert bizonyos lehetsz benne hogy szenvedni fogsz”. Szerény meghajlással Zhang Jue elvette a könyvet és megkérdezte a bölcs nevét. „Én a Déli Föld Szent Remetéje vagyok”- hangzott a válasz,majd eltűnt a merő levegőben. Zhang Jue éjjel s nappal tanulmányozta a csodás könyvet míg el nem sajátította a benne írottakat, kis iső multán már képes volt szeleket idézni,az esőt irányítani, a Béke Útjának Bölcseként vált ismerté. A Központi Stabilitás első évének(184) első hónapjában szörnyű pestis haladt keresztül az országon,így Zhang Jue bűbájos gyógyszereket osztott a fertőzöttek között. Az isteni gyógyszerek nagy sikert hoztak, nemsoká megkapta a Bölcs és Igaz Mester címet. Követni kezdték őt önjelölt tanítványok,akik járták az országot talizmánokat és formulákat adva az egyszerű embereknek. Zhang Jue rendezte tanítványai sorait és 36 csoportot hozott létre számuk elérte a tizenöt-ezret is. Minden csoport vezetője tábornoki rangot is kapott. A csoportok tagjai egyre több embert győzött meg és egy új körforgás eljövetelét jósolták meg ami univerzális jólétet hoz majd. A támogatók számával Zhang Jue ambíciói is nőni kezdtek,a Bölcs és Igaz Mester egy birodalomról álmodott. Egyik bizalmasa,Ma Yuanyi ajándékokat vitt az eunuchoknak a támogatásukért cserébe. Zhang Jue így szólt testvéreihez: „A mi elképzeléseinkhez a legnehezebb rész a nép támogatásának elnyerése. De azt már birtokoljuk,nem szalaszthatjuk el ezt az esélyt”. És így készülődni kezdtek. Rengeteg sárga zászló készült, és a nap a felkelésre kiválasztásra került. Majd Zhang Jue levelet írt Feng Xu eunuchoz,és egyik követőjével küldte el,ki elárulta és jelentette az összeesküvést az udvarnak. A császár hívatta a kormányzó marsalt He Jin-t és megbízta az ügy kivizsgálásból. Ma Yuanyi-t azonnal kivégeztették Feng Xu-t és sokakat börtönbe vetettek,a Zhang testvéreknek menekülniük kellet. Hivalkodó címeket vettek fel: Zhang Jue a Mennyek Ura,Zhang Ba a Föld Ura,Zhang Lian az Ember Ura. Ezekben a nevekben szilárdultak meg terveik: „A Han jószerencséje kimerült,a Bölcs és Igaz Mester megjelent. Hajoljatok meg a mennyek akarata előtt,mert ti emberek az igazság útját járjátok,ezért fogtok békét találni”. Támogatásban nem volt hiány,az embereke sárga szalagokkal kötötték be fejüket míg nem számuk elérte a fél milliót is,a birodalmi csapatok félelemtől remegtek. A kormányzó marsall He Jin, általános rendeletet vezetett be a Sárga Szallagos felkelők ellen,így minden harcra képes ember csatlakozhatott a birodalmi seregekhez.

Eközben a három birodalmi parancsnok: Lu Zhi, Huangfu Song és Zhu Jun három irányból támadták a lázadókat veterán katonáikkal. Mindeközben Zhang Jue seregét Youzhouhoz vezette,tehát a birodalom északkeleti részére. Youzhou birodalmi protektora,a császári dinasztia egyik sarja volt,Liu Yan. Megtudván hogy közelednek a lázadók,hívatta tanácsosát Zhou Jing parancsnokot s megoldást várt: „Ők sokan vannak mi pedig kevesen. Növelnünk kell csapataink számát hogy ellenállhassunk” mondta Zhou Jing. Liu Yan egyetértett,így plakátokat tetetett ki hogy önkénteseket gyűjtsön a lázadók ellen.
Egy ilyen hirdetmény Zhou megyében is kitételre került,ott élt egy kiemelkedő férfi  is. Ez a férfi nem egyszerű tudós volt,nem is talált kifejezett élvezetet a tanulásban. De szabadszellemű és kedves volt,szűkszavú és határozott de érzéseit mindig nyugalommal palásolta. Mindig is nagy tervei voltak és vágyai, és számos emberrel kötött barátságot. Alakja magas volt,fülei elállóak karjai feltűnően hosszúak,szemei szúrósak voltak és szinte mintha minden irányba látott volna. Leszármazottja volt Shengnek, Zhongshan hercegének kinek apja Jing császár volt, a negyedik Han uralkodó, az ő neve Liu Bei volt. Sok évvel ezelőtt családja ezt a megyét igazgatta de balgaságuk miatt elvesztették a család egy része ezen a vidéken maradt majd egyre szegényebbé és szegényebbé vált. Az apja Liu Hong tudós volt és erényes hivatalnok is,de fiatalon halt meg. Az özvegy és az árva egyedül maradt. Mély szegénységbe borult a család így Liu Bei nádszandálok gyártásával kereste megélhetését. A család otthona Zhou központi városa mellet állt,már messziről látható volt az eperfa miatt. Egy nap egy jövendőmondó azt jósolta hogy egy különös férfi fog kiemelkedni a családjukból. Gyerekként Liu Bei a többi falusi gyerekkel játszott a fájuk alatt és felmászott rajt majd így szólt „Én az ég fia vagyok,és ez az én fogatom”. Bácsikája Liu Yuanqi felismerte hogy Liu Bei nem átlagos fiú,mikor betöltötte a 15. évét utazni küldte hogy tanulhasson. Egy ideig Zheng Xuan és Lu Zhi-t szolgálta,itt ismerkedett meg Gongsun Zan-al. Liu Bei 28 éves volt mikor kitört a sárga szallagos felkelés.
 Meglátva a felhívást mélyet sóhajtott,váratlanul egy reszelős hang szólt hozzá „Uram,miért sóhajtasz ha semmit sem teszel a hazádért?”.  Megfordulván egy vele egyenlő magas férfi állt, leopárdra emlékeztető fejformával,nagy szemekkel,álla éles szakálla akár a tigrisé. Mély búgó hangon beszélt, tiszteletet parancsoló volt akár egy nemes ménes. Amint Liu Bei látta hogy nem egyszerű emberrel van dolga nevét kérdezte. „Zhang Fei a nevem,a közelben élek a farmomon, bort árulok és hentes vagyok és szívesen megismerkednék igaz emberekkel. A sóhajod miközben a hirdetményt olvastad magadhoz hívott”. Liu Bei így válaszolt: „Én a császári dinasztia egyik tagja vagyok,Liu Bei a nevem. Megkívánom semmisíteni A Sárga Szallagosokat és helyreállítani a békét,de sajnos,tehetetlen vagyok.” Zhang Fei így szólt: „Nekem megvannak a javaim hozzá,azt hiszem te és én felállíthatnák egy sereget”. A jó hírek után a falu fogadójában folytatták beszélgetésüket,miközben ittak egy magas ember jelent meg, áruval terített kocsit húzva maga után,majd belépett a fogadóba és bort kért. „És siess” tette hozzá „Mivel sietős a dolgom a városban,csatlakozni akarok a sereghez”. Liu Bei alaposan végigmérte az idegent, alakja akár egy tölgy,hosszú szakállú,arca élénk mint egy majomé szemöldökei mint két selyemhernyó.
Liu Bei keresztülhaladt a tömegen és leült mellé,s rögtön nevét kérdezte. „Guan Yu vagyok”-válaszolta „A folyó keleti részén éltem,de már több mint öt éve menekülök mivel megöltem egy hitvány alakot ki visszaélt vagyonával és hatalmával. A sereghez kívánok csatlakozni”. Majd Liu Bei elmondta Guan Yu-nak saját szándékait és mindhárman elmentek Zhang Fei farmjára hogy tovább tervezgessenek. Zhang Fei így szólt: „ A barackfák a ház mögött éppen virágoznak. Mutassunk be áldozatot a fák alatt a föld és az ég előtt,majd fogadjunk testvériséget és egységet céljainkban: Így fogunk nagy küldetésünkbe kezdeni”. A másik kettő ís boldogan beleegyezet,másnap a megbeszéltek szerint cselekedtek feláldoztak egy fekete bikát és egy fehér lovat majd az oltárnál mindhárman fejet hajtottak majd így fogadkoztak: „ Mi hárman Liu Bei,Zhang Fei és Guan Yu bár más családból származunk,testvérek leszünk és segítjük egymást míg el nem ér a végzet. Megmentjük egymást a nehzségek elől,támogatjuk egymást a veszélyben. Esküszünk hogy szolgáljuk az államot és segítjük az embereket. Nem kértük hogy egy napon szülessünk,de együtt akarunk meghalni. Olvassa a szívünket a mindenható ég és teremtő föld,ha félretesszük az igazságot vagy elfelejtjük a kedvességet, ember vagy ég súlytson le ránk!” Majd felálltak és meghajoltak egymás előtt, Liu Bei lett a legidősebb testvér, Zhang Fei a legfiatalabb a három közül,ünnepüket folytatták 300 másik falubelivel együtt. Másnap fegyvereket kovácsoltattak, de nem voltak lovak a környéken míg két kereskedő nem érkezett, „Az ég segített minket”-mondta Liu Bei. A két kereskedő Zhang Shiping és Su Shuang volt,mint sokan mások ők is a Sárga Szallagosok elől menekültek. Liu Bei meghívta őket a farmra és beszámolt nekik tervéről, megvilágosulva hallgatták őt és 50 jó ménest adtak neki továbbá 500 uncia aranyat,ezüstöt ezenkívül 1000 font acélt fegyverek készítésére. Másnap hivatták is a kovácsokat hogy készítsenek fegyvereket. Liu Bei-nek egy páros szablyát készítettek,Guan Yu-nak egy lándzsát készítettek aminek végén egy hajlított penge volt, nevet is kapott „Sárkány Szablya” súlya elérte a 120 fontot is elérte,Zhang Fei-nek egy 10 láb hosszú alabárd készült „Kígyó Penge” néven. Mindegyikük teljes páncélzatot is kapott,mire készen lettek a fegyverek már 500 fős sereggel rendelkeztek,útjukat vették Zhou Jing parancsokhoz aki bemutatta őket Liu Yan protektornak. Mikor befejeződött a bemutatkozási ceremónia Liu Bei kinyilatkoztatta származását így Liu Yan ennek megfelelően vendégül látta. Számos nappal ezelőtt hírek érkeztek hogy a Sárga szallagosok egyik vezetője Cheng Yuanzi 15000 emberével behatolt a területre. Liu Yan megparancsolta Zhou Jing-nek és három testvérnek hogy szálljanak szembe velük. Liu Bei szívesen indult harcba és gyalogosan vonultak a Daxing völgyhöz ahol is szembetalálkoztak a lázadókkal. A két sereg találkozásakor Liu Bei előre rontott oldalait két testvére védte. Liu Bei így kiáltott a lázadókhoz : „Ti gyávák,ki akar kiállni ellenem?” Vezetőjük,Cheng Yuanzhi haragjában egyik tábornokát Deng Mao-t küldte a csatába. Egyszerre Zahng Fei kiugratott lovával és egyetlen csapással megölte Deng Mao-t ki átszúrt szívvel bukott a földre. Ezt látván Cheng Yuanzhi megacélozva magát előre lovagolt hogy megölje Zhang Fei-t,de Guan Yu megelőzte és felé fordította lovát,Cheng Yuanzi megrettenve menekülni akarván,de a hatalmas fegyver kettészelte.

Két hős új a harcban
Bátran vágtat fegyverét próbálva
Nagy tetteiket meséli a három királyság
És költők éneklik hogy éltek

Vezetőjüket látva hogy elesik,fegyvereiket félredobván menekülni kezdtek. A birodalmi katonák utánnuk vetették magukat,sok ezer megadta magát így a győzelem teljes lett,így a lázadás ezen része felmorzsolódott. Visszatértükkor Liu Yan fogadta őket és átadta jutalmukat. De másnap aggasztó levél érkezett, a birodalmi protektor Gong Jing, ki a Qingzhou területeket felügyelte segítséget kért a székhelyét ostromló lázadók ellen.   „Én megyek”-mondta Liu Bei,amint meghallotta a híreket. Azonnal útnak is indult csapataival kiegészülve 5000 emberrel Zhou Jing-től. A lázadók amint meglátták a támogató sereget még elszántabban támadták a várost. A felmentő sereg a közelben letáborozott,mivel számuk jóval kisebb volt az ostromlókénál. „Ők sokan vannak mi pedig kevesen”-mondta Liu Bei testvéreinek „Csak kiemelkedő stratégiával győzhetünk”. Így csapdaállításba kezdtek. Guan Yu és Zhang Fei saját kisebb csapataikkal elrejtőzve várták a jelet amint a fősereget segíthetik. A felkészülésnek vége szakadt Liu Bei előrenyomult,a lázadók balga módon viszonozták,míg Liu Bei visszavonulást színlelt és azon nyomban megszólaltak a dobok,így három oldalról indult támadás a lázadók ellen,azok pedig Qingzhou fala alá vonultak. Ezt kihasználva Gong Jin a város védője egy felfegyverzett csapatot küldött ki így teljes volt a lázadók veresége,Qingzhou már nem volt veszélyben.

Hiába a harcoltak tigrisként
A Harc stratégiával végződött
Hős emelkedik,elismerést szerez
Így szerez majd koronát is

Miután megünnepelték a győzelmet,Zhou Jing parancsnok tanácsa szerint visszavonultak Youzhou-ba. De Liu Bei így szolt „ Most kaptuk a hírt hogy a birodalmi parancsnok Lu Zhi Guangzhong-nál küzd a lázadók hordáival akiket Zhang Jue vezet. Lu Zhi a tanárom volt,segíteni akarok neki”. Így Liu Bei és Zhou Jing elváltak, a három testvér és csapatai Guangzongba indultak. Megtalálták Lu Zhi táborát, A parancsnok nagy örömmel fogadta őket és tervezni kezdtek. Zhang Jue 150000 fős csapata állt szemben Lu Zhi 50000 fős seregével,de egyikük sem tudott felülkerekedni. Lu Zhi így szólt Liu Bei-hez: „ Képes vagyok körülvenni a lázadókat itt. De a két másik testvér Zhang Ba és Zhang Lian erősen tartják magukat Yingchuanban Huangfu Song és Zhu Jun ellen. Adok neked még ezer embert,így kiderítheted mi folyik ott,majd egyesült erővel támadhatunk”. Így Liu Bei sietve vonult Yingchuanba,ahol a birodalmi csapatok sikerrel harcoltak a lázadók ellen, amazok pedig Changse-hez vonultak vissza és magas fűben táboroztak le. Látva ezt Huangfu Song ezt mondta Zhu Jun-nak „  A lázadók a mezőn táboroznak, tüzet használva támadjuk meg őket”. Így a birodalmi parancsnokok minden embernek megparancsolták hogy vágjanak ki minél több száraz gazt. Aznap éjszaka erősen fújt a szél és éjfél multával két óra tájban meggyújtották az összegyűjtött gazt. Ezt kihasználva megtámadta a lázadók égő táborát. A lázadók megzavarodtak a lovakat is hátrahagyva menekültek. A harc napfelkeltéig folytatódott.
Zhang Lian és Zhang Ba egy csoport lázadóval elmenekült,de váratlanul egy csapat katona vörös zászlókat hordozva útjukat állta. Vezetőjük egy közepes magasságú férfi volt apró szemekkel és hosszú szakállal. Ő Cao Cao volt, a lovasság parancsnoka címet viselte,apja Cao Song volt,bár valójában a Xiahou családba született,de végül Cao Teng udvari eunuch vette magához. Fiatal korában Cao Cao imádott vadászni, kedvelte a zenét és a költészetet. Ötletes és értelmes ifjú volt. Bácsikája gyakran panaszkodott róla apjának,aki azonban sosem szidta le. Egy nap mikor látta közeledni bácsikáját és halottnak tetette magát,az megrémülve apjához futott mire visszatértek a fiú teljesen egészséges volt. „ De a bácsikád azt mondta meghaltál”-mondta az apja. „Sosem voltam még élőbb,de elvesztettem bácsikám kedvességét és félre is vezetett téged”. –mondta Cao Cao. Ezek után, bármit mondott a bácsikája a hibáiról az apja meg sem hallotta, így az ifjú önfejűen és neveletlenül nőtt fel. Ezek idők nagyjai is pozitívan beszéltek róla: Qiao Xuan szerint „ A lázadás elkezdődött,és csak egy ember a legnagyobb képességekkel tudja visszaállítani a rendet” hasonlóan szólt He Yong Nanyangból „ A Han dinasztia megsemmisülőben van. De csak ő tudja helyreállítani a rendet”. Cao Cao kíváncsi lett mit is tartogat neki a jövő így meglátogatta Xu Shao-t Runanban, mivel bölcs ember hírében állt. „Miféle ember vagyok?”-kérdezte Cao Cao. Xu Shao így válaszolt „ Békében kiemelkedő személy vagy,háborúban hatalmas hős”. Cao Cao 20 évesen fejezte be tanulmányait és komoly hírnevet szerzett,majd a parancsnoki hivatalban kezdte pályafutását a fővárosi körzetben. Az ő feladata volt a négy kapu őrzése, elhatározta hogy rangtól függetlenül mindenkit megbüntet szabályszegés miatt. Egyik éjszaka Jian Shuo,az egyik udvari eunuch kardal járta az éjszakát így letartóztatásra került és bitütést is kimértek rá,ezek után senki sem mert szembeszállni Cao Cao-val. A neve széles körben elterjedt, megkapta a Dunqiu magisztrátusa címet.  A sárgaszallagos felkelés idején,tábornoki rangban állt és Yingchuan védelmére vonult 5000 lovassal,bőséges zsákmányt szerzett a lázadótól. Miután Cao Cao kikérdezte Huangfu Song-ot,Cao Cao Zhang Ba és Zhang Lian nyomába eredet. Eközben Liu Bei és testvérei megérkeztek de a harcot már elvétették. Huangfu Song és Zhu Jun fogadta őket majd miután megtudták Lu Zhi szándékát: „ A lázadó erő itt megsemmisült,de bizonyos hogy megpróbálnak majd Guangzongnál egyesülni Zhang Jue-val. Így mást nem tehettek mint hogy visszafordultok”. A három testvér a visszaúton egy kisebb csapat katonával találkoztak akik egy ketrecbe zárt foglyot kísértek,aki nem volt más mint Lu Zhi pontosan kinek segítségére siettek. Liu Bei kérdőre vonta hogy mi is történt,majd Lu Zhi így magyarázta: „Körbevettem a lázadókat és éppen megsemmisítettem volna őket,mikor Zhang Jue természetfeletti erőket hívott segítségül és megakadályozta a győzelmet. Az udvar Zhuo Feng eunuchot küldte kihallgatásra, az pedig megvesztegetést követelt,de a helyzet miatt nem állt módomban,így visszatért az udvarba és jelentette hogy szándékosan gyengítettem csapataimat. Így Dong Zhuo leváltatott,és a fővárosba kell mennem magyarázatot adni”. A történet hatalmas dühöt váltott ki Zhang Fei-ből,aki azonnal lemészárolta volna a kíséretet hogy kiszabadítsa Lu Zhi-t,de Liu Bei megnyugtatta. „ Majd a kormányzat kivizsgálja az ügyet,nem szabad elhamarkodnunk a dolgot” mondta Liu Bei. Így a kíséret és a testvérek két külön úton indultak tovább. Felesleges volt Guangzhongba indulniuk így a Zhuo-ba tartó utat választották. Két nap múlva csata hangjára lettek figyelmesek felhágtak a völgy tetejére, a birodalmi csapatok súlyos veszteségeket szenvedtek, a sárgaszallagosok nagy túlerőben voltak. A lázadók zászlóin Zhang Jue neve volt olvasható. „ Megtámadjuk ezt a Zhang Jue-t”-mondta Liu Bei testvéreinek és belevetették magukat a csatába.
 Dong Zhuo csapatai megzavarodva és felszakadozva keringtek maga a tábornok is veszélyben volt,de a három testvér visszakísérte a táborába miután átvágott az ellenségen. „Miféle hivatalt viseltek?”-kérdezte Dong Zhuo a három testvértől amint lehetősége volt rá. „Semmilyet”-felelték amazok. Don Zhuo egyszerűen tovább állt tisztelet és köszönet nélkül. Liu Bei nyugodtan vonult vissza,azonban Zhang Fei ne nyugodhatott: „ Megmentettük ezt az embert véres harc árán,és most tiszteletlen. Zhang Fei éles kardot tartott a kezében és Dong Zhup sátra felé indult.

Ahogy régen ma is úgy
Egyszerű szándék megbecsülést hozhat
Hivatalnokság gyenge lábakon inog
De megölni a hálátlant
Sokak halálát hozná az évben
Dong Zhuo sorsa a következő részből derül ki…. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése